علی زعفری مدیر و موسس اولین مجتمع آموزش صنایع غذایی در گفتگو با شبکه جام جم

مدرسه قهوه ایران از نگاه تی وی پلاس

مدرسه قهوه ایران در شبکه های تلویزیونی بین المللی