سرفصل های دوره آموزشی

 • تاریخچه ی نوشیدنی های سرد

 • میکسولوژی چیست ؟

 • میکسولوژی مولکولی چیست ؟

 • شناخت ابزار

 • آشنایی با تکنیک های مختلف آماده سازی نوشیدنی های سرد

 • کالِر کُدینگ

 • انواع گارنیش و دکورینگ نوشیدنی های سرد

 • میکسولوژی تخصصی

 • میکسولوژی مولکولی

 • ساخت انواع سیروپ

 • ساخت انواع فوم خیس

 • ساخت نوشیدنی های لَیِر

 • آموزش انواع ماکتیل ،شِیک ،اسموتی ،بستنی و…